Co znamená kód produktu

Pro přehlednost a Vaše pohodlné listování katalogem, jsme do názvu každého produktu přiřadili unikátní kód.

Tento kód se skládá ze čtyř částí. Je v něm zakomponován popis kategorie, ve které se produkt nalézá, pořadové číslo, počet produktů, které pro Vás máme k dispozici a cena půjčovného za týden.

AA-001-01-000

AA = kategorie produktu (např. ALZ - Apliky a Lustry Zlaté)

001 = pořadové označení produktu v kategorii (např. ALZ-001 = první produkt v kategorii ALZ)

01 = počet produktů, které máme na skladě (tento počet se může měnit v závislosti na množství poptávaného a půjčeného)

000 = cena půjčovného za jeden týden  (např. -50 = 50 Kč za týden), pokud se v kolonce pro cenu zobrazuje 00 znamená to, že cena je na poptání